GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkına da ki uyuşmazlıkların yaşandığı hukuk alanıdır. Gayrimenkul davaları , tapu iptali ve tescili davası, ecri-misil davası, müdahalenin önlenmesi davası, şufa davası, imar uygulamalarından kaynaklanan tapu da iptal ve tescil davaları gibi mülkiyet hakkı, (izale-i şuyu), tapu devir işlemlerinin iptali, ve benzeri davaları kapsamaktadır.  Mülkiyet hakkına yapılan anlaşmazlıkları çözen ve Türkiye’de yaygın olarak görülen, tapu, sicil, tescil,  arsa,kadastro, toprak, gibi davalarla da ilgilenmekte olup bu alanlarda da hizmet vermekteyiz.

 • Tespit davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Şufa (önalım) davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Tapu iptal davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 • Kat Mülkiyeti,
 • Kira sözleşmesi hazırlamak,
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı,
 • hapis hakkı davası,
 • Kira tespit davası,
 • Tahliye davaları.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin