AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye dair olan bütün konuları kapsayan hukuk dalı olmaktadır. Aile kavramı, genel anlamda bir aile içerisinde yer alması mümkün kılınan her türlü vakıayı kapsamaktadır. Aile toplumun en temel taşlarından oluşmaktadır. Aile kavramı Türk toplumu için oldukça değer taşıyan bir yargı olmaktadır. Ayrıca yaşanabilecek olan husumetler ve anlaşmazlıklar için de taraflar mahkemeye başvurmak durumundadır.

Aile hukuku nedir sorusuna bakış açısı getirirken bu kavramın içerisinde yer alan konuları da sıralayacak olursak;

 • Nişanlanma veya nişandan ayrılma
 • Evlenmenin koşulları ve hükümleri
 • Boşanmanın koşulları ve sonuçları
 • Mal rejimleri
 • Aile konutu
 • Soy bağı
 • Evlat edinme
 • Velayet
 • Çocuğun nafaka hakkı
 • Vesayet
 • Kayyımlık
 • Yasal danışmanlık

Nafaka türleri diyebiliriz.

Aile hukukunun detaylarını incelerken belirtmemiz gereken bir durum ise şöyle olmaktadır; Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin