Hukuk Fakültesi Mezunlarının Yönelebileceği Çeşitli Meslekler

Hukuk Fakültesi Mezunlarının Yönelebileceği Çeşitli Meslekler

  1. Avukat

 Tabii ki Hukuk Fakültesi deyince akla ilk gelen mesleklerden biri olan avukatlık mesleği ile listemizi başlatıyoruz.

Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış olmak gerekir.

  1. Hâkim

 Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belki de hâkimlik ve savcılıktır.

*2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde mesleğe kabul edilir. Adalet Bakanlığı her yıl düzenlediği sınavlar ile hâkim alımı yapmaktadır.

  1. Savcı

 Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hâkimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hâkimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de, hâkimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

  1. Akademisyenlik

Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir. Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir.

  1. Noter

 Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Noter olabilmek için, Noterlik Kanunu madde 7’de öngörülen staj koşullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi 1 yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşulların da varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır. Noterler, meslek kuruluşu olarak Türkiye Noterler Birliği‘ne bağlıdır.

  1. İcra Müdürü

 Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosuna atanabilirler. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilanı ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.

  1. Bakanlıklarda Uzman, Müfettiş

 Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok farklı meslek kolunda çalışma imkânı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır.

  1. Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği

Banka ve finans kurumları, bünyelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir.

  1. Kaymakamlık

Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da tercih edilmektedir. Bunun için KPSS A Grubu sınavından başarılı olmak ön koşuldur.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin